OM OSS

og Naturkatedralen for nye hytteeiere og nye besøkene.

GAVEN og GAVENE

Sangefjell Naturkatedral ble til og realisert med kirketomt fra grunneier Torstein Breie i 1981 og med et brennende engasjement fra Kirkekomiteen og den opprinnelige foreningen for Rødungen Fjellkirke ved hytteeierne Johan Lyche og Elsa Lund Guldsvaag. – I tillegg ble det gitt et større bidrag fra  Opplysningsvesenets Fond / OVF i år 2000
Selve arbeidet begynte spontant etter ideer- og planskisser av hytteeier og tidligere residerende kapellan i Oslo Domkirke, Jan P. Hagberg – som ikke minst brakte med seg  inspirasjon fra Domkirkens rike symbolikk.  
Slik ble Naturkatedralen bygget som den fremstår i dag. Symbolsk – som en del av innvielsen, ble høyalteret for eksempel ferdigbygd med steiner som hyttefolket brakte med seg fra sine egne områder.
På bildet over innvier biskop Sigurd Osberg Katedralens Bispestol 2.september 2001, mens regnet silte som “vievann” over Sangefjell og de mange fremmøtte.
Til høyre den opprinnelige klokkestøpulen fra 1984
Screenshot 2024-05-24 at 15.49.59
Det samme gjaldt Kirkerommet som er omkranset av en voll av kjempesteiner fra hele Sangefjellområdet. –  I den massive halvsirkelen er det bygget inn seks lyskapeller med symbolikk fra henholdvis Det gamle – og Det nye testamentet. For å sikre muren fra utsiden måtte mere enn 50 billass med fyllmasse skaffes og bringes av den utrettelige hjelper og lokale grunneier Jan Dalseide.

Det første pressebildet av Naturkatedralen, tatt dagen før innvielsen i 2001 - Den skarpe iaktager vil se det første Høyalterkorset i tre fra 1987, og den opprinnelige klokkestøpulen, reist av Torstein Breie i 1984

VÅR HISTORIE BILDE FOR BILDE.

Our Mission / witten by AI (Kunstig Intelligens )

Be a part of Naturkatedralen's history!

Have you ever dreamed of being a part of creating something great? This is your chance! Naturkatedralen wants to give you the opportunity to donate to our ongoing project to develop and preserve the unique beauty and symbolism of the cathedral. Whether you want to make a small or large donation, your contribution will help ensure that future generations can enjoy and learn from this unique monument. Visit our donation form today and become a part of our history.

Our Vision

We envision a world where the symbolism and the Gospel of Naturkatedralen is preserved for future generations to enjoy and learn from.

Our Values

We value the unique message and symbolism of Naturkatedralen and are committed to preserving it for future generations.

og RITUALER