HØYALTERET

er vendt mot øst, med naturen som altertavle og himmelen som tak.

IMG_2707

Høyalteret er som en magnet. Ingen besøkende blir uberørt av korsets styrke, naturens mektighet og balansen og harmonien som omslutter alt. Her opplever mange det som noen kaller: “Sjelens vindstillhet”.

Stålkorset er produsert og laget for å kunne skinne i hundrer av år. Også vi er skapt for å kunne skinne I Guds Rike, allerede nå, men ennå ikke!

SYMBOLENES

SPRÅK og STYRKE

 • Det dobbelte stålkorset med det åttearmede hjulet som nav, representerer i sin symbolikk en fortelling om selve livet.
 • Når sola skinner på oss, kaster vi skygge.
  Slik også med det dobbelte korset som et bilde av oss selv og skaperverket. Alt henger sammen. Til enhver styrkeside som vi finner eller viser hverandre, så eksisterer en skygge.
  En motsetningspar som vi ofte kaller sterke og svake sider. Det dobbelte korset skal minne oss om tosidigheten i vår egen natur. Det å kjenne seg selv, er å erkjenne sine skyggesider, og bekjenne dem for Gud i en stille stund I naturens egen Katedral.
 • Samværet med andre mennesker inviterer til fellesskap og motsetninger.
  Slik er vi skapt, og slik må det være om vi skal utfylle hverandre i livets mange utfordringer.
  Hjulets åtte eker skal minne oss om Bibelens ulike bilder av Gud, fra “den gode hyrde” til “dommeren over liv og død”. – På samme vis skal Hjulet minne oss om våre egne delpersoner, og våre erfaringer om de sterkeste sidene av vår egen personlighet.

KORSET

PÅ SANGEFJELL

Fra Katedralboka / Petrus Forlag 2019

“Korset i Naturens Katedral har sin egen historie og sine egne fortellinger.

I ett av livets motbakker for mange år siden, dro jeg til fjells for å gjenfinne stillheten i meg selv. Underveis stoppet jeg ved Krøderen for å bade, – og der like under vannflaten fant jeg et rustent kjerrehjul som jeg fisket opp på land og tørket i sola. – 

Fra min dypeste underbevissthet kom fantasier og bilder av kjerrehjulet som et nav i et kors. Jeg lot tanke bli til handling og pakket kjerrehjulet inn i en plastsekk, mens ulike løsninger svirret i hodet. På Ål kjøpte jeg materialer og verktøy for å gjenskape bildet jeg hadde fått på netthinnen.

Om kvelden – i månelys, snekret og formet jeg det første høyalterkorset og murte det fast på stedet som skulle bli et alter for helg og høytid på Sangefjell.” – 
Jan Petrus Hagberg /1997

Det dobbelte korset har inspirert mange fotografer og kunstnere og minst en industridesigner og en gullsmed, gjennom sin unge historie. Her ser vi motiver fra: "Ellens kunstfoto", øverst. Halssmykket fra gullsmed og hytteeier Gunnar Horgen under og til høyre det gamle trekorset i en stoffcollage av Elsa Lund Guldsvaag

Katedralens messehagel, designet og laget av
 hytteeier: Elsa Lund Guldsvaag